Централният депозитар в България е поискал да бъде свързан с Централния депозитар в Румъния, като това се очаква да стане тази година, съобщи днес генералният директор на румънския Централен депозитар Адриана Тънъсою при отбелязването на една година дейност на институцията, съобщи БТА.

Това трансгранично свързване ще позволи паралелно осъществяване на сделки с финансови инструменти на борсите в Румъния и България (например, така както в момента се случва с акциите на австрийската "Ерсте банк" на три европейски борси) и едновременно листване на емитент на двете борси.

По думите на Адриана Тънъсою българите са заинтересовани най-вече от факта, че румънският Централен депозитар е свързан с 15 други аналогични европейски инстутиции и осъществява необходимите действия по свързване с 16-та такава институция, за да стане свързващ център по тази дейност в региона на Югоизточна Европа.

В условията на увеличаване на трансграничните дейности на капиталовите пазари, според наблюдатели депозитарът в Румъния има потенциал да стане регионален "център".

Румънският Централен депозитар е получил и покана да се присъедини към една неотдавна лансирана инициатива - Link up Markets, която визира сътрудничеството между седем такива европейски институции - от Германия, Гърция, Испания, Австрия, Швейцария, Дания и Норвегия.