Индексите приключиха първата сесия за седмицата със загуби за повечето водещи компании. Четирите борсови измерителя затвориха с понижения. Оборотът е 7 892 699.36 лв., от които 909 959.09 лв. са от сделки извън регулиран пазар. Общата пазарна капитализация е 11 158 968 342.24 лв.

SOFIX -1.44% до 377.88 пункта

BG-40 -2.17% до 102.96 пункта

BGREIT -0.13% до 39.68 пункта

BGTR-30 -1.41% до 276.02 пункта


Зърнени Храни България е безспорно най-ликвидното дружество днес с 3 535 829 прехвърлени ценни книги. Средната цена е 0.69 лв. за лот, което се равнява на 0.14% спад, като по-голяма част от акциите бяха прехвърлени в последния час и половина на сесията.

Сред най-ликвидните дружества попаднаха Първа инвестиционна банка /-1.92%/, Централна кооперативна банка /-1.35%/, Химимпорт /-2.74%/ и Еврохолд България /-5.63%/. Корпоративна търговска банка остана без промяна на цената, а дяловете на Българо-Американска Кредитна Банка паднаха с 2.96%.

Инфраструктурните дружества са предимно в зелено. Мостстрой се покачи най-много с 5.26% до средните 4.24 лв. за лот, а Холдинг Пътища се покачи с 3%. Единствено Трейс груп холд падна с 2.87%.

Дружествата със специална инвестиционна цел изчистиха загубите точно преди края на сесията. В червено остана да свети единствено ФеърПлей Пропъртис /–6.23%/. Дна от АДСИЦ-овете, Фонд за недвижими имоти България /0%/ и Болкан енд Сий Пропъртис /+3.05%/ приключиха със 167 000 прехвърлени лота по всяка от позициите.

В зелено приключиха Златен лев Холдинг, Биовет, М+С хидравлик, Девин и Синергон Холдинг.

Акция на деня


Дяловете на ЗММ-Металик се изстреляха с цели 72.41%. Изтъргуваните акции също бяха голямо количество, като компанията се нареди сред най-ликвидните днес - общо 62 726 ценни книги смениха собственика си. Средната цена за лот достигна 0.36 лв., а сделки се сключваха и на 0.50 лв. за лот.