Все повече клиенти на ЧЕЗ забавят плащането на задълженията си към електроразпределителното дружество, отчете компанията в края на първото полугодие. Това влияе пряко на паричните потоци на дружеството и създава реална опасност за плащанията към доставчиците (над 90% от които са за закупена енергия).

„От ЧЕЗ вземаме предвид фактора икономическа криза, както и това, че летните месеци са период на отпуск за много домакинства. Апелираме към нашите клиенти да спазват сроковете за плащане“, казва Радослав Димитров, директор „Обслужване на клиенти“ – „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Според утвърдените общи условия срокът за заплащане на дължимите суми е 10 дни. В случай на просрочване компанията прилага последователно мерките „напомняне“ и „преустановяване на електрозахранването“.

Когато посочените мерки не доведат до плащане на задължението, дружеството може да предприеме съдебни действия за събиране на по-големите вземания. Най-сериозните мерки спрямо длъжниците включват запориране на сметки, удържане на възнаграждения върху движимо и/или недвижимо имущество и дори забрана за напускане на страната при задължения над 5000 лв.

За да се избегнат неприятните ситуации, ЧЕЗ разработи и предлага на своите абонати превантивни мерки. От миналата година компанията въведе безплатната услуга „sms известяване“, която предупреждава разсеяните клиенти за изтичане на срока за плащане.

Дружеството предлага и опция за временно прекъсване на електрозахранването за онези от клиентите си, които планират по-дълги отсъствия от дома си. Услугата е подходяща за абонати, които искат да се защитят от рискове, свързани с кражби на електроенергия или възможни проблеми с електрическата мрежа (напр. късо съединение) по време на тяхното отсъствие.

От началото на годината до края на месец юли 1419 клиенти на ЧЕЗ са заявили временно преустановяване на захранването. Клиентите, които искат да се възползват от тази услуга, трябва да подадат заявление в някой от центровете за обслужване на клиенти в Западна България, като посочат началната дата и продължителността на желаното прекъсване.

ЧЕЗ приема заявки и през информационната си линия 0700 10 010 от клиенти, които имат сключено споразумение за индиректно обслужване. Последващото възстановяване на електрозахранването става безплатно.