Чистата печалба на концерна Royal Dutch Shell е намаляла с 62% през първото тримесечие на 2009 г от $ 9.2 млрд. до $ 3.52 млрд. За четвъртото тримесечие на миналата година Shell е регистрирал почти $ 3 млрд. чиста загуба, показват данните от отчета на петролния гигант.

Печалбата, падаща се на дела на акционерите в концерна, е достигнала $ 3.49 млрд. срещу $ 9.08 млрд. година по-рано /-62%/, или $ 0.57 на акция в сравнение с $ 1.47 на акция за същия период на миналата година. Приходите на Shell за първото тримесечие на 2009 г. са достигнали $ 58.2 млрд., свивайки се почти двойно в сравнение с първото тримесечие на 2008 г. /$ 114.2 млрд./ и с 28.2% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2008 г.

Брутната печалба е намаляла с 49% от $ 17.52 млрд. до $ 8.98 млрд. Но в сравнение с четвъртото тримесечие на 2008 г. брутната печалба е нараснала с 1.9 пъти.
През първото тримесечие на тази година Shell е похарчил за изплащане на дивиденти $ 2.4 млрд., се казва в отчета на компанията. Капиталните вложение за същия период са достигнали $ 7.1 млрд., а чистите капитални вложения – $ 6.9 млрд.

Средният дневен обем на добив на петрол за първото тримесечие е 3.396 милиона барела дневно в петролен еквивалент, което представлява свиване с 4% в сравнение с аналогичните показатели на първото тримесечие на 2008 г. /3.52 милиона берал/. БГНЕС