Втората по големина швейцарска банка Credit Suisse Group обяви, че заради установени ценови грешки на активи печалбата на банката ще бъде намалена за първото тримесечие с $ 1 млрд. заради открити, което ще най-големия спад за последните 5 години.

Вътрешна проверка в Credit Suisse Group е открила, че неустановен брой дилъри са участвали в надценяването на ценни книжа гарантирани с активи, в баланса на банката, което ще доведе до отписването на активи за $ 2.85 млрд. Миналата седмица швейцарската банка вече обяви отписвания за миналата година в размер на $ 1.88 млрд. заради активи, свързани с кредитната криза.