И нови емитенти, чиито акции са качени за търговия на Българска фондова борса, са сред заплашените от делистване дружества, тъй като не отговарят на критерии за присъствие на пазара. Така стъпването им на борсата може да се окаже просто една неуспешна авантюра.

Това посочва в личен коментар по темата Даниела Пеева, председател на Асоциацията на директорите за връзка с инвеститорите в България.

Пеева посочва, че от 11 ноември броят на поставените под наблюдение като неликвидни компании нараства от 218 на 226. Според приетите промени в Правилника за дейността на БФБ, от 10 януари 2010 година се свалят от търговия на регулиран пазар емисиите акции с оборот под 4 хил. лв. и с брой на сделките по-малък от 5 за период от 3 месеца назад. Списъкът на дружествата бе изнесен на електронната страница на борсата, с което компаниите бяха поканени да предприемат мерки за покриване на минималните критерии за присъствие на пазара.

При проведените редица срещи между заинтересовани организации и институции през годината, единно мнение относно делистването не бе постигнато. Основните аргументи на БФБ са, че пазарът има нужда от прочистване най-вече от компании, листнати служебно след масовата приватизация. Наред с това от борсата искат да се елиминира възможността за счетоводни сделки, които могат да се реализират през такива позиции с единствена цел избягване плащането на данъци.

От своя страна посредници и пенсионни дружества изтъкнаха опасения, че интересът на акционерите в заплашени от делистване дружества може да бъде накърнен. Комисията за финансов надзор разгледа  казуса и на 14 януари одобри действията на БФБ. На 28 октомври обаче надзорът промени позицията си и поиска от борсата да преразгледа намерението си за делистване на дружества.

В коментара си по темата, изпратен до медиите, Даниела Пеева от АДВИБ изтъква, че в  условията на финансова криза ликвидността на дружествата не е приритетна задача за мениджмънта, което според нея също е аргумент срещу предстоящото делистване.