Месец декември започна зле за играчите на Българската фондова борса. През целия ден индексите ту бяха нагоре, ту надолу, като сесията приключи с превес на песимистичните настроения. Оборотът бе 6.910 млн. лв., като 6 107 от него са от сделки с облигации.

SOFIX +0.10% до 452.23 пункта

BG-40 -0.08% до 122.71 пункта

BGREIT -1.68% до 47.39 пункта

BGTR30 -0.17% до 343.93 пункта

Най-голяма подкрепа на индекса на сините чипове оказаха книжата на Българо-Американска Кредитна Банка, които поскъпнаха с 5.76% до средните 17.83 лв.

Добре се представиха и акциите на Индустриален холдинг България и Еврохолд България, които увеличиха пазарната си оценка съответно с 2.43% и 2.19%. Повишение от над 1% записаха книжата на Оловно цинков комплекс и Софарма.

В редиците на печелившите днес се наредиха и Алкомет, Стара планина холд, Фазерлес и част от инфраструктурните компании. Дяловете на Трейс груп холд прибавиха 0.57%, а тези на Мостстрой са нагоре с 1.24 на сто.

На широкия измерител натежаха книжата на Монбат и Неохим, които са надолу с над 3%. На червено приключи сесията и за Корпоративна търговска банка, Спарки Елтос, Петрол и Доверие обединен холдинг, чиято пазарна оценка падна с над 2%.

Разпродажба на над 43 хил. лота на Централна кооперативна банка доведе до спад в цената с 0.55% до средните 1.45 лв. Надолу са и дяловете на Топливо, Енемона, Химимпорт, Холдинг пътища и други.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел бе потопен от спад в цената на акциите на ФеърПлей Пропъртис, при които спадът бе с 11.27%. На червено са и дяловете на ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя и Фонд за недвижими имоти България.

Акция на деня

В състава на BG-40 най-много днес поскъпнаха книжата на Корпорация за технологии и иновации Съединение. При прехвърлени едва 252 лота средната цена се покачи с 11.80% до 0.17 лв.

 

* Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!