Девин отчита ръст на печалбата си за третото тримесечие на годината, показва консолидирания отчет на компанията. Нетната печалба за периода е достигнала 2.864 млн. лв., като за Q3 на 2008 година тя е била 1.692 млн. лв. Активите на бутилиращото дружество са 63.554 млн. лв.

Приходите също бележат ръст до 54.527 млн. лв. от 53.729 млн. лв за същия период на миналата година. От тях близо 40.5 млн. лв. идват от продажбата на продукция.

Общите разходи са леко съкратени до 51.663 млн. лв. от 52.037 млн. лв. за Q3 на 2008 година. Девин са изразходвали над 16 млн. лв. за материали и още близо 12.7 млн. лв. за външни услуги. За възнаграждения са отделени 6.042 млн. лв.

Днес дяловете на компанията към 12:15 часа скочат с 3.92% до 3.16 лв. за лот. Прехвърленият обем ценни книги е 700.