От днес /4 август/ на Българската фондова борса започва търговията с новия нискорисков фонд в евро на Елана Фонд Мениджмънт, ДФ Елана Еврофонд. Това е седмият фонд на Елана Фонд Мениджмънт, който е регистриран за търговия на БФБ.

Елана Еврофонд стартира публично предлагане на дялове на 1 юли тази годна, като до края на месеца успя да привлече близо 70 000 евро активи. Той е четвъртият ниско рисков фонд на УД Елана Фонд Мениджмънт, което в рамките на консервативното си портфолио вече има продукти в различни валути: в български лева, евро и щатски долари, както и фонд тип "паричен пазар".

Към 31 юли Елана Фонд Мениджмънт управлява във взаимните си фондове 42 млн. лв. /42 067 498 лв./.