Икономиката на САЩ ще продължи да бележи икономически растеж, но ще забави темпа си. Това е заключението от ново проучване на Националната асоциация на бизнес икономистите, което ще бъде обнародвано по-късно днес. Според агенция AP, икономистите са станали по-предпазливи в оценките си, като 54% от тях очакват икономически растеж от над 2% през третото тримесечие, след 67% в същото проучване, но проведено три месеца по-рано.

Въпреки това икономистите, участвали в изследването, виждат редица нови плюсове в американската икономика. Бизнес условията се подобряват, а Голямата Рецесия вече изглежда като минало. Търсенето и нормата на печалба през третото тримесечие са се увеличавали. По-добри са печалбите при услугите, финансите, застраховането, недвижимите имоти. Печалбата е замръзнала в секторите транспорт, битови услуги, информация и комуникация.

Подобрила се е и прогнозата за състоянието на трудовия пазар. По-малко икономисти са посочили, че фирмите им възнамеряват да уволняват служители. Но същевременно малко са и компаниите, посочващи, че ще наемат нов персонал. Мнозинството анкетирани считат, че нивата на заетост ще се запазят.

Капиталовите разходи ще се покачват, тоест новите бизнес инвестиции ще движат икономиката през следващите 12 месеца, като компаниите смятат да влагат пари в техника и компютри.

Проблем е високата цена на материалите и труда. Фирмите трудно прехвърлят нарасналите производствени разходи към крайните купувачи. Мнозинството от анкетираните очаква правителствените регулации и повишените федерални данъци да изядат печалбите им догодина.

Очаква се ръст на инфлацията, като по-малко от една десета от анкетираните смятат да намалят цените до края на годината. Общо 74 участници в Националната асоциация на бизнес икономистите са взели участие в проучването.