Възможно е увеличение на цената на газа, ако бъдат спрени проектите Бургас-Александруполис и АЕЦ „Белене”, каза бившият министър на икономиката Петър Димитров. След участието си на международна кръгла маса по темата, той обясни, че ако искането на премиера стане, България ще бъде в монополна позиция и ще се окаже в предкризисна енергийна ситуация. Димитров каза, че допуска варианти, при които дъщерни предприятия на „Газпром” ще предложат директна продажба на газ, без посредници. Ще се заобиколи българският регулатор и въпросът ще бъде “Ако искайте купувате, ако не искате - не!”.

Според Димитров, един такъв ход ще влоши икономическите отношения на България с Русия.

Решение за проекта Бургас-Александруполис ще се вземе след като приключи оценката за въздействието на околната среда, която предстои, коментира зам.-министърът на външните работи Марин Райков. По думите му, трябва да се вземе предвид мнението на местната общественост, на експертната общност.

Райков каза още, че опасенията на премиера за екологични последствия от проекта се споделят от широката общественост и посочи някои от тях: НАТУРА 2000, очакван голям интензитет на танкерния превоз и други измерения на екологичния риск.