900 000 акции на Ломско пиво АД ще бъдат предложени на смесен закрит аукцион между 9.30 и 11 часа днес.

Количеството ценни книжа представлява 20% от капитала на пивоварната, която прави такава продажба за втори път тази година. При провеждането на първия смесен закрит аукцион през юли 2007 г. бе заявено, че приетата от мажоритаря АгроИнвест Инженеринг АД политика по отношение на бъдещата продажба на Ломско пиво АД и търговията му на борсата, е осигуряване на 35-40% свободно търгуем обем акции до пролетта на 2008 г.


На днешният аукцион минималната цена за лимитираните поръчки е 3,50 лева като няма фиксирана максимална цена. Ще се приемат както лимитирани, така и пазарни поръчки при инвистиционните посредници, които са членове на БФБ.

Мениджъри на емисията са БенчМарк Финанс АД и ЮробанкИ Еф Джи България АД.