Дънди прешъс металс и държавата ще изградят съвместно дружество за преработка на суровина до краен метал – злато, сребро и мед, съобщи Алекс Нестор, главен мениджър „Инвестиционни проекти" в комбината. Това ще стане чрез изграждането на нова инсталация на стойност 160 млн. долара. Възможно е споразумението да бъде подписано в края на март.

Проектът ще се реализира чрез изграждането на инсталация за преработка до краен метал. Участието на държавата може да бъде 25 процента.

Алекс Нестор бе категоричен, че „това, че „Челопеч майнинг ще губи, това не е свързано с инсталацията. Тя ще си работи като отделна бизнес единица.””

Нестор заяви, че ако следващото правителство се откаже от споразумението, от компанията ще поемат разходите по изграждането. Преработката обаче ще бъде изнесена като отделна дейност и няма да има нищо общо с концесията на мината в Чеполеч. Вече е приета методиката на концесионната такса по плъзгаща се скала.

„Всъщност концесионното възнаграждание ще се увеличава и ще се намалява в зависимост от това как се движи печалбата на предприятието. Това означава, че ако цените на металите паднат много, печалбата на предприятието се намали значително, концесионното възнаграждение ще бъде в долната част на скалата. Говорим за 2 процента. Ако реализираме печалба, да кажем около 60 процента, тогава концесионното възнаграждение ще бъде максимално, което плащаме”, каза Нестор.

В момента в Челопеч майнинг работят над 900 души, като средната заплата е около 1300 лева.