От Българската фондова борса съобщиха, че Е Е Кепитъл Лимитид-Джърси, Чанъл Айлъндс е придобило 1 656 700 броя акции от капитала на Транскарт АД, което представлява 23.67% от капитала на картовото дружество.

Продавач на акциите е Форталеза Финанс ЕООД-София, като дружеството е прехвърлило своите акции 1 656 700 броя или 23.67% от капилата на Транскарт на купувача Е Е Кепитъл Лимитид-Джърси, Чанъл Айлъндс.

Както DarikFinace вече съобщи Форталеза Финанс придоби по-голямата част от акциите на картовото дружество през декември http://www.darikfinance.bg/view_article.php?article_id=2715.

Транскарт е компания, създадена през месец декември 2001 г. с цел издаване и обслужване на небанкови кредитни карти чрез собствена мрежа от терминали и собствен авторизационен център за обработка на картови разплащания. Дружество е първото, което предлага в страната реални кредитни карти за плащане на стоки и услуги без необходимост от депозит, неснижаем остатък и такси за осъществяване на транзакции.