Европейската комисия възстанови на България европейски средства в размер на 195 млн. лв. за извършени плащания по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. /ПРСР/.

Постъпилите по сметките на Държавен фонд "Земеделие" средства са от Европейския фонд за развитие на селските райони, съобщиха пресслужбата на Държавен фонд "Земеделие".

Възстановената сума е за изплатени проекти по програмата през последните три месеца. През този период плащания са извършвани основно по мерките 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", както и по мерки 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" и 322 "Обновяване и развитие на населените места" под формата на авансови плащания за общините.

От началото на годината това е втори транш на средства по ПРСР от ЕК. През февруари от Брюксел бяха възстановени средства в размер на 387 997 555 лв. от двата земеделски фонда за гарантиране на земеделието и развитие на селските райони. Средства за извършени плащания по ПРСР се възстановяват периодично на траншове след признаване на извършени разходи.