Към края на октомври Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ вече има 234 400 дка земя. Средната цена на придобиване на земята е 198 лв. на декар с всички включени разходи. За закупените около 216 декара земеделска земя около София се провежда процедура по смяна на предназначението, съобщиха от дружеството.
Общ брой на закупените имоти към края на октомври е около 32 200.

Най-голяма част от земята на дружеството е съсредоточена в Дунавската равнина – 59%, докато в Югоизточен район, както и Добруджа и Лудогорие са съсредоточени съответно 22 и 19 на сто.

Земеделската земя в България е разделена на 10 категории. Най-подходящи за обработка са земите от първа до пета категория. Общо 83% от закупената земя на фонда е категории 3-5, а 9% е земеделската земя 6-а категория. По 4% са земите 1-2 категория и 7-10 категория.

От Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ съобщават, че е стартирала кампания по идентифициране на терени, притежавани от фонда, които са подходящи за разполагане на ветрогенераторни инсталации. За тези терени ще бъде извършена смяна на предназначението и ще бъдат продадени на чуждестранни инвеститори, които вече са проявили интерес да закупят такива имоти от дружеството. Доходността от продажбата на парцели за изграждане на ветрогенераторни станции е значително по-висока от постижимата при продажба на обработваема земеделска земя.