4 500 души са подали възражение срещу висока януарска сметка, 500 са с консумация за месеца в драстично отклонение от обичайното им потребление за същия период през последните 3 години. Всички те са били обхванати от инициативата "Енерго прозрачност", която проведе от началото на февруари в Североизточна България електроразпределителното дружество "Енерго-про".

Не е открит нито един електромер извън класа си на точност, съобщават от дружеството. В рамките на кампанията са извършени безплатни проверки на показанията и захранващата схема на електромери, включително с еталонен уред, който установява точността. Служителите на компанията са инспектирали уредите в присъствието на клиента или на негов представител.

До момента са обработени 3 650 жалби за високи сметки и 500 случая с нетипично отклонение в консумацията на електроенергия. 258 клиенти са отказали проверка с мотива, че са наясно с причината за високата си сметка - реално по-голямо потребление в този период.

От началото на годината в центровете за обслужване на клиенти на "Енерго-про" са извършени 10 308 консултации във връзка с високи сметки за електроенергия. Още 13 792 клиенти са били консултирани по телефона, а над 4 000 са получили отговор от компанията по имейл. Подадените искания за разсрочено плащане са приблизително 4 400 като само 74 от тях са получили отказ, поради липса на документи.

Другата електроразпределителна компания ЧЕЗ продължава да апелира гражданите да ползват услугите на енергийния обмудсман Радослав Димитров. От вчера той приема клиенти на компанията, които искат да подадат сигнали за проблеми или да отправят препоръки за подобряване на обслужването. Освен в София, енергийният обмудсман разкрива приемни дни и в други населени места, като в петък, 15 март, предстои среща с клиенти в Благоевград.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!