Ръст от 6% ще отчете българската икономика до 2 години, се казва в изданието "Прогноза за еврозоната" на консултантската компания Ernst & Young.

Същевременно обаче се увеличават рисковете вследствие на все по-рестриктивната фискална политика, с която целим да свием бюджетния дефицит.

Според организацията проблемите на еврозоната ще доведат до забавяне в износа на България и до по-слабо покачване на БВП през четвъртото тримесечие. Това кара компанията да прогнозира, че икономиката ни ще отчете спад от около 1% през 2010 г. За следващата година обаче се очаква завръщане към умерен растеж от 3.6% и 6% за 2012 г.

Организацията смята, че страната ни ще може да се присъедини към еврозоната най-рано през 2014 г. поради дълговите проблеми, които изпитват членките на валутния съюз.