Според наличните данни условията на живот в България са се влошили през последните няколко години. Това твърди не опозицията на Бойко Борисов, а Европейският съюз в препоръките си по българската национална програма за реформи, от Брюксел предава БТА.

При средно за Европейския съюз 8%, почти 42% от българите изпитват сериозни материални затруднения. Около 66 на сто от възрастните хора у нас са изложени на риск да изпаднат в бедност.

Ниската ефикасност на обществените услуги остава пречка пред растежа на нашата страна, отчита ЕС. Въпреки неотдавнашните промени за рационализиране на държавната администрация, при реформата не бил разгледан въпросът за повишаване на качеството на работа на служителите или ключовите ведомства.

Делът на нередностите при възлагането на обществени поръчки е до 60 на сто от всички проверени процедури, като при големите публични инфраструктурни проекти, при които органите имат задължение да упражняват предварителен контрол, този дял е още по-висок, отчита ЕС.

"Енергийната интензивност" (т.е. енергоемкостта) на българската икономика е една от най-високите в ЕС. Пример за това е жилищното отопление, при което проблемът е свързан главно с отоплението на лошо поддържаните жилищни блокове. Достъпът до енергийния пазар е възпрепятстван от ограничената конкуренция и непрозрачните механизми за ценообразуване, пише в документа.

Следва да бъдат предприети още действия, за да се повиши конкурентоспособността, да се подпомогнат хората в намирането на работа, да се защитят най-уязвимите групи от населението, да се повиши капацитетът на публичната администрация и регулаторните органи, да се увеличи ефикасността на използването на ресурсите, както и да се открият повече възможности за инвестиции и растеж, се отбелязва в препоръките.