Масирана експанзия на регионалния пазар предприема Еврохолд България АД, стана ясно на среща между мениджмънта на холдинга и инвестиционната общност. Ще се търси цялата палитра от възможности за финансиране на намерението за заемане на позиции в съседните балкански страни и дори пазарите на Русия и Украйна. За това как ще обезпечат планираното настъпление и каква е прогнозата за развитие отвъд границите на България DarikFinance.bg разговаря с Кирил Бошов и Асен Христов от управата на холдинга.

Кирил Бошов, председател на Управителния съвет на Еврохолд България АД.

В какъв период от време планирате да осъществите инвестициите си в застрахователни компании от региона?

Тези 60 до 100 млн. евро са заложени за сравнително дългосрочен период от време. Ние имаме и още по-стегната 2-3-годишна програма, която вече сме започнали. За последните 12 месеца са инвестирани 25 до 30 млн. евро. От тук нататък набирането на средства за осъществяване на намеренията ще става както чрез привличане на партньори, привличане на капитали, така и чрез собствени средства. Единият от примерите за това е преструктурирането на производственото ни портфолио и real estate, които ние оценяваме за над 100 млн. евро.

Защо се забави толкова развиването на застрахователна дейност в Испания?

По-трудно се оказа, отколкото го планирахме, заради това, че в самия Европейски съюз нямаше практическа насоченост и опит за това какво представлява Директивата за свободно предоставяне на финансови услуги. Тя е нова както за нашия регион, така и за целия ЕС. По силата й трябваше да се извърши назначаване на данъчен представител, оформяне на подходящо презастрахователно покритие, намиране на застрахователен посредник и още много процедури. По-тежкият път беше извървян.

Доколко нелоялната конкуренция в застрахователния бизнес може да спъне намеренията ви запазване на завоюваните позиции на пазара?

България е пазарът с най-нелоялна конкуренция. Работим в най-тежката среда. Честно казано понякога в региона се чувствам по-комфортно, отколкото в България. Ще ви дам един пример. В Македония Гражданската отговорност е 100 евро. В България през месец декември тя струваше от 60 до 70 евро, не искам да говоря въобще колко съизмерими са тези две държави като БВП, доход на глава от населението и прочее.

Как си обяснявате спада в курса на акциите на Еврохолд АД на БФБ?

Основната сила на акцията се оказа и основната й слабост, а именно това, че е най-ликвидна. Не са много позициите на Българска фондова борса, на които може да се пусне пазарна поръчка за 50 хил. акции и това да не свали цената до стотинки. Наред с това бяхме свидетели на това как спекулативно настроени инвеститори се опитваха да кешират печалбата си по позициите, там където е възможно.

Акцията ни отиде надолу въпреки многото положителни неща, които се случиха с Еврохолд България АД през последните 6 месеца. Ние купихме 2 застрахователни компании, ревизирахме печалбата с 30%, направихме една брилянтна инвестиция в производствения сектор, която има потенциал за 700% възвръщане в краткосрочен период. И въпреки това акцията отиде надолу, защото е и най-ликвидна.

Смятам, че стойността на бизнеса ни неколкократно надвишава цената на акцията. Ако мога образно да се изразя, в момента акцията представлява един мост, който е конструиран да издържи три пъти повече товар, отколкото е този, който преминава в момента по него.

Асен Христов, председател на Надзорния съвет на Еврохолд България АД.

Защо хвърляте толкова голям ресурс за покриване на региона с продукти, предлагани от холдинга?

Защото пазарът е перспективен. Пресметнете сами: почти никаква езикова бариера, почти никакви културни особености кой знае колко различни от нашите. Икономиките на тези страни се намират във фази на развитие, в някои отношения базисни, където се намираше и българската икономика преди няколко години. Говоря като регулаторна, законодателна рамка. Иначе руската икономика е може би най-интересната в момента. Същото се отнася и за Украйна.

Да, съществува политически риск, но той също може да бъде пресметнат и хеджиран. Страна като Русия, където живеят над 150 млн. души, Украйна с население от 60 млн. души не бива да бъдат подценявани. Длъжни сме да отидем там. Това си е много по-наша територия, отколкото на който и да е друг.

Баницата там тепърва се раздава. На другите места всеки си е взел вече по едно парченце, и трябва да ходиш да се бориш да трохите. А в същото време в тези страни шансът е много по-голям, възможностите за бизнеса са огромни и всяка компания, която се е утвърдила на българския пазар и търси път на развитие, според мен, трябва да го търси именно там.

* Материалът не представлява препоръка за вземането на инвестиционно решение.