Еврохолд България АД отново започва да изкупува собствени акции. Решение то е взето на общо събрание на акционерите, проведено на 22.04.2013 г.

 

Дружеството планира да купи обратно акции в размер на до 3% от капитала на Еврохолд България АД или 3 820 350 акции.

 

Срокът за изкупуването е 1 година, като управителният съвет може да го удължи. Минималната цена на изкупуването е 1.00 лев за 1 акция, а максималната цена е 1.35 лв. за 1 акция.

За инвестиционен посредник, на когото ще бъде възложена поръчката за обратното изкупуване, е избран Евро-Финанс.

Акциите на Еврохолд България АД вчера затвориха сесията на цена от 0.95 лв. за лот.