Евроинс Иншурънс Груп постигна споразумение за придобиването на дъщерната на Credit Agricole животозастрахователна компания, базирана в Гърция.

Транзакцията е предмет на съответните регулаторни одобрения и се очаква да бъде финализирана през последното тримесечие на 2015 година.

Това придобиване е в изпълнение на стратегията на Групата за експанзия и укрепване на позицията ѝ на една от водещите застрахователни компании в региона, както и диверсификация на застрахователното портфолио чрез увеличаване на животозастрахователните операции.

След успешното приключване на сделката Евроинс Иншурънс Груп ще притежава компании в 5 държави и се очаква да генерира приходи, надвишаващи 350 милиона евро.

В момента дружеството е една от най-големите независими застрахователни групи в региона на Централна и Източна Европа.

Компанията има приблизително 7% пазарен дял в България, Румъния и Македония и над 1 200 служители.

Евроинс Иншурънс Груп е дъщерно дружество на Еврохолд България – водеща българска компания, която оперира в региона на ЦИЕ, с фокус върху небанковите финансови услуги и управлението на активи.