Европейският парламент ще се опита да ограничи автоматизираната търговия, при която в компютър се залагат определени алгоритми и покупката и продажбата на акции се извършва без човешка намеса. За целта се предлагат поправки в наредбата за търговия MiFID II, които предстои да бъдат обсъдени, дискутирани и в началото на следващата година евентуално гласувани от законодателите в Европа. 

Една от причините, поради които те имат желание да ограничат този тип търговия, е че се счита, че тя дава нечестно предимство на някои инвеститори. Освен това тази автоматизирана търговия изигра голяма роля за катастрофата на Wall Street от 2010 година.

Инвеститорите, които работят по този начин, често ползват банкови и брокерски платформи за директен достъп до пазара. Те се възползват от скоростта, която дава този тип търговия. Тя е значително по-голяма от конвенционалната, при която се минава през посредничеството на брокер.

При високоскоростната търговия се задават команди в компютър и той изпълнява поръчките "купува" или "продава", в зависимост от нивата, които се достигат в търговията. По този начин минава огромна част от търговията с деривативни инструменти.

Тази система дава възможност да се използват сървъри, които са съседни на тези, които ползва даден борсов оператор, което допълнително увеличава скоростта. Може да се работи с портфолио, което търси минимум 50% възвръщаемост за ден. Съотношението на поръчки към реално изпълнена търговия може да е 4 към 1. С голяма бързина могат и да се отменят вече направени поръчки.

Този тип търговия значително се е увеличила като обем през последните години и Федерацията на европейските фондови борси го забеляза. От там предупредиха, че ситуацията с компютризираната търговия може да се изпусне извън контрол и затова е необходимо да се вземат мерки.

"Не бихме желали да приемаме закони, които да убият пазара. Ние просто искаме търговията да е по-сигурна", коментира Джудит Хардт, генерален секретар на федерацията, цитиран от Euractive.

Според противниците на новата регулация, ако директния достъп до пазара чрез този тип автоматизирани системи бъде отрязан за инвеститорите, това ще повлияе директно на ликвидността на пазарите и ще принуди инвеститорите да се изложат капитала си на по-големи рискове.

В предложенията за промени на нормативната уредба, европейските парламентаристи залагат и новости за банките, които поддържат платформи за търговия с деривативни инструменти - Organised Trading Facility (OTF) . Тези платформи заобикалят регулирания пазар, но с промените тази търговия ще се върне отново на борсите. Банките не посрещат това с охота, тъй като така ще бъде затегнат контрола върху размера на позициите, които търговците със стоки откриват. Идеята на регулаторните власти е чрез тази промяна да ограничат спекулативната търговия.

Текстовете за промени в правилата за търговия ще трябва да получат одобрение до края на тази година или в началото на следващата, след което могат да бъдат внесени за гласуване в Европейския парламент.