По първоначални оценки на Евростат търговският баланс през септември на еврозоната с останалата част от света отчита излишък от 3.7 млрд. евро при дефицит от 6 млрд. евро година по-рано. За август 2009 г. балансът бе отрицателен -2.3 млрд. евро, но стойността е далеч под равнището от август 2008 г., когато еврозоната регистрира дефицит от -10.8 млрд. евро.

През септември износът на зоната расте с 5.5 на сто, а вносът с 1.1 на сто.

За целия Европейски съюз данните на евростат показва, че търговският баланс за септември е отрицателен -11.2 млрд. евро при дефицит от 24.5 млрд. евро година по-рано. За август дефицитът също бе по-голям -12 млрд. евро при -28.5 млрд. евро за август 2008 г.

Евростат отчита, че през септември износът на ЕС расте с 3.4 на сто, а вносът с 2.2 на сто.