Брутен дивидент в размер на 0.032 лв. на акция ще раздаде на акционерите си ФеърПлей Пропъртис АД. Решението бе взето на общо събрание на акционерите. Така 94% от печалбата на дружеството за миналата година, която е в размер на 1.786 млн.лв., ще бъде разпределена като доход сред държателите на акции.

От ръководството на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ прогнозираха, че намаението на приходите от продажби през 2013 година ще е с темп, близък до този от предходната година.

"Основните причини са в намаляването на броя на предлаганите за продажба апартаменти за текущата година", коментира изпълнителният директор на дружеството Маню Моравенов. През настоящата година компанията инвестира в развитие на по-малко апартаменти във ваканционно селище Санта Марина, но за сметка на това строи и нов търговски комплекс.

Новият цикъл на строителство е обвързан и с административните процедури по устройствения план на община Созопол.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!