На 20 януари 2010 г. ще се проведе извънредно Общо събрание на Българската фондова борса, съобщиха от институцията. То е по искане на министъра на финансите на Република България като представител на най-големия акционер в борсата.

Акционерите ще гласуват за освобождаване на Людмила Кръстева Елкова като член на Съвета на директорите по искане на министъра на финансите и избиране на предложен от него нов член на СД, съобщиха от борсата.