Да се създаде орган, който да решава спорове между банките и техните клиенти по извънсъдебен път, обмислят управляващите.

Идеята е част от законовите промени за сектора, пише 24 часа. Този орган може да бъде финансов омбудсман, който да подпомага по-бързото уреждане на споровете. Според запознати идеята се приема добре и от потребителските организации, и от банките.

Все още не е ясно дали този орган ще е самостоятелен, или част от Комисията за защита на потребителите.

Не е категорично решено и на какъв принцип ще работи. Обмисляли се два варианта. Единият е решенията му да са доброволни. Тогава той можел да бъде като гаранция за качество на услугата. Банките, които приемат да изпълняват решенията му, ще могат да отбелязват това в документите. Или да ползват логото му. Така щели да увеличават доверието в работата си сред потребителите.

Вторият начин е решенията да са задължителни за страните, които са се обърнали към новия орган. По-вероятно било да се настоява за въвеждането на задължителен режим.

Според запознати управляващите не приемали идеите на някои потребителски организации да отпадне т.нар. бързо производство при събиране на лошите кредити. В момента банките могат да извадят изпълнителен лист само на база счетоводните си документи. Имало опасност да се отиде в другата крайност и процесът по събиране на дълговете да стане безкрайно дълъг, както и да се увеличат измамите.