Последният срок за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци изтича на 2 април, защото 31 март е събота, напомнят от Националната агенция за приходите.

Данъкът се плаща в същия срок. Всички фирми, които подадат декларациите си по електронен път, ползват 1 процент отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък /но не повече от 1000 лв./. Заедно с годишните декларации за облагане с корпоративни данъци дружествата са задължени да подават и годишни отчети за дейността си. Те могат да избират къде да подадат годишните си отчети. Възможностите са или по електронен път в Националния статистически институт /НСИ/, задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП.

Обменът на информация става между двете институции по служебен път. Така вместо да чакат пред две институции, за да изпълнят задълженията си, и да попълват финансовите си данни в различни формуляри, фирмите могат да го направят или в НАП, или в НСИ. Това спестява време и средства на дружествата, посочват от приходната администрация.