Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България ВВВ- в чуждестранна валута и ВВВ – в местна, но даде отрицателна перспектива пред него.

От рейтинговата агенция са посочили, че българският консолидиран държавен дълг е 14.8% от БВП в края на 2009 г., което е под осреднения размер за рейтинг BBB /34.6 на сто/, допълват от министерството на финансите.

От   Fitch, обаче, отбелязват, че страната все още не е излязла от рецесията, качеството на банковите активи се влошава, бюджетният дефицит е нараснал, а на този фон все още не е сигурно колко бързо страната ни ще успее да се върне към устойчив растеж на икономиката.

От агенцията отбелязват, че търсенето на вътрешния пазар се е свило с 14.8% през 2009 г. при среден срив в Европейския съюз от 4.1%. БВП пък  e свил с 5% през 2009 г. и с 2.5% през първата половина на 2010 г. на годишна база, а очакванията на рейтинговата агенция са икономиката ни да се свие с 0.5 на сто през настоящата година. Дефицитът по текущата сметка е намалял до около 4% от БВП през първото полугодие на годината при 24% през 2008 година. Според тях, обаче, износът на България расте, което е единственият обнадеждаващ сигнал.

От Fitch са притеснени и от размера на брутния външен дълг от 113% от БВП в края на 2009 г. Това е двойно повече средното ниво от 49% за рейтинг BBB, което означава, че страната има необходимост от привличането на по-големи капиталови потоци, за да рефинансира задълженията си и за да се върне към икономически растеж.