перспектива

Съвети и мнения

„Мудис“ повиши перспективата на кредитния рейтинг на България

Агенция „Мудис“ повиши перспективата на кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна и потвърди дългосрочния рейтинг на страната в чуждестранна и местна валута Baa2. Положителната ...

1

Кредитиране

Мудис запазва негативната перспектива за италианските банки

Италианските банки не постигат достатъчно големи печалби и имат ниски капиталови резерви, съобщи рейтинговата агенция Мудис в свой доклад, запазвайки негативната перспектива за италианската банкова система. ...

0

Кредитиране

Перспективата по кредитния ни рейтинг бе повишена на "стабилна"

Японската агенция за кредитен рейтинг Джей Си Ар (JCRА) повиши перспективата за дългосрочния дълг на България от отрицателна на стабилна.Агенцията потвърди кредитния рейтинг на България за дългосрочен ...

0

Последни

Fitch ни потвърди рейтинга, но даде негативна перспектива

Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България ВВВ- в чуждестранна валута и ВВВ – в местна, но даде отрицателна перспектива пред него. От рейтинговата агенция са посочили, че българският ...

0