Агенция „Мудис“ повиши перспективата на кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна и потвърди дългосрочния рейтинг на страната в чуждестранна и местна валута Baa2.

Положителната промяна отразява силната фискална позиция и благоприятните перспективи пред икономическия растеж, се посочва в съобщението на Министерството на финансите.

Преди седмица друга международната рейтингова агенция – „Фич“, потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България на „БББ“.

Никой не може да се съмнява в тяхната яснота, безпристрастност и точност, защото това е оценка за управлението, която се дава, от световни кредитни агенции, коментира днес във Варна премиерът Бойко Борисов днес във Варна.

Запазването на кредитния рейтинг на Baa2 от „Мудис“ отчита баланса между положителното фискално и макроикономическо развитие и заявената готовност за присъединяване към еврозоната, както и съществуващите предизвикателства пред страната.

Те са свързани с негативните демографски тенденции и наличието на слабости в някои области на политиката, посочват от „Мудис“.

Агенцията акцентира върху подобряващите се фискални показатели и провежданата последователна и благоразумна политика. През последните години България се характеризира с нарастващи бюджетни излишъци, стабилно намаление на държавния дълг, подобрение в кредитоспособността, значителен фискален резерв и положително влияние на пенсионната реформа върху фискалната устойчивост. „Мудис“ очаква през 2020 г. бюджетният баланс да остане на излишък (0,8% от БВП), а държавният дълг да продължи да се понижава и да достигне 19% от БВП.

Според „Мудис“ стабилните перспективи за растеж в България се обуславят от продължаващата интеграция в ЕС и повишената конкурентоспособност. След 2015 г. растежът на икономиката е над 3 % годишно и Агенцията очаква положителните развития да продължат през следващите години, като нарастването на икономиката се установи около потенциала.

Икономическият растеж ще бъде подкрепен и от някои важни инфраструктурни проекти, като автомагистрали „Хемус“ и „Струма“, железопътната линия София-Пловдив и по-високото усвояване на средства от европейските фондове. Повишената конкурентоспособност е подкрепена от нарастващите експортни дялове и излишъците по текущата сметка на платежния баланс, което отразява структурните подобрения в икономиката след кризата.

„Мудис“ очаква едновременното присъединяване към ВМ II и Единния надзорен механизъм (ЕНМ) да допринася за провеждането на благонадеждни макроикономически политики и по-нататъшното укрепване на институциите.

Очаква се също Планът за действие по присъединяване към ВМ II и ЕНМ, както и усилията за задълбочаване на сътрудничеството на България с ОИСР да насърчат приемането на допълнителни реформи за подобряване на ефективността в областта на корпоративното управление, бюджетното планиране и публичната администрация.

Рейтингът може да бъде повишен при поддържане на положителното икономическо и фискално развитие. По-нататъшният напредък в програмата на правителството за реформи (образование, здравеопазване, държавни предприятия), както и присъединяването към еврозоната и членството в ЕНМ също биха имали положителен ефект върху рейтинга, се посочва в съобщението на финансовото министерство.