Японската агенция за кредитен рейтинг Джей Си Ар (JCRА) повиши перспективата за дългосрочния дълг на България от отрицателна на стабилна.

Агенцията потвърди кредитния рейтинг на България за дългосрочен дълг в чужда валута BBB и BBB+ за дългосрочен дълг в местна валута.

Рейтингът се основава преди всичко на разумната фискална политика на страната, обосновават се от агенцията, цитирана от Министерството на финансите.

Тя е довела до значително намаляване на държавния дълг и натрупване на голям фискален резерв, смятат специалистите.

Като аргумент за оценката се посочват още поддържането на стабилен валутен борд, разширения производствен капацитет в резултат на солидния приток на субсидии от ЕС и преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ).

Според агенцията външната позиция на страната е подобрена чрез значително намаляване на дефицита по текущата сметка и умерено понижаване на краткосрочния външен дълг.

Правителството на малцинството, със съдействието на десните опозиционни партии, запази режима на валутен борд и насърчава фискалната консолидация, съдебните реформи и борбата с корупцията, отбелязва агенцията.

Предвид силния растеж на износа е много вероятно икономиката да продължи да се възстановява и да отбележи ръст от над 2% през 2011 г., при подем на вътрешното търсене, посочва в анализа си рейтинговата агенция.

Това благоприятно икономическо развитие може да помогне на правителството да намали фискалния дефицит до под 3% от БВП през 2011 г.

Живеем в стабилна държава, в която най-големите фирми идват вече да работят, да инвестират и да създават работни места, коментира новината министър-председателят Бойко Борисов.

Премиерът поздрави с тази новина опозицията, защото според него рейтингът е бил отрицателен по време на тяхното управление, докато сега, при управлението на ГЕРБ, той е станал стабилен.