Агенция Fitch понижи кредитния рейтинг на гиганта в технологиите за мобилни телекомуникации Nokia corp.

Промяната на дългосрочната перспектива е от А на А- и се мотивира от очакването, че финландската компания няма да е способна на бързо възстановяване от кризата.

На второ място от рейтинговата агенция посочват, че съвместното споазумение със Siemens губи инвеститорска подкрепа. От Fitch смятат още, че засилената конкуренция в сегмента smart - телефони също ще окаже влияние върху Nokia. Market Watch