Агенцията за кредитен рейтинг Fitch Ratings снощи понижи текущата и дългосрочната си оценка за рейтинга на няколко от най-големите банки в света, включително американските гиганти Bank of America и Goldman Sachs.

Не бяха пожалени и рейтингите на най-големите банки в Европа: британската Barclays, френската BNP Paribas, германската Deutsche Bank, швейцарската Credit Suisse. Компания във влошените текущи перспективи им правят Morgan Stanley and Societe Generale.

В заявлението на агенцията се посочва, че тези големи кредитни институции „са особено уязвими за нарастващите рискове, пред които са изправени финансовите пазари”.

Текущият /”жизненият”/ рейтинг на Bank of America е понижен до степен „bbb”, което по критериите на агенцията означава „добри” перспективи; предишният рейтинг беше „а-”. Другите банки в списъка получават нов рейтинг „а-”, „а” и „а+”, което според Fitch трябва да се тълкува като „силни” текущи перспективи.

С изключение на Morgan Stanley and Societe Generale, понижен е и дългосрочният рейтинг на банковите колоси – но все пак им е запазен инвестиционния статус.  

Goldman Sachs е „фичнат” с една степен надолу: от А+ до А. Рейтингите на BNP Paribas и Deutsche Bank също са понижени с една степен надолу: от АА- на А+. С две степени са смъкнати рейтингът на Barclays и Credit Suisse, от АА- до А.

Миналата седмица рейтинговата агенция Moody’s понижи рейтинга на трите най-големи банки на Франция: Credit Agricole, BNP Paribas и Societe Generale.

Според Fitch, големите банки са особено уязвими от големите пазарни промени, на които ставаме свидетели днес – включително икономическото забавяне и регулаторните изменения.

Големите банки били постигнали значителен прогрес към заздравяване на капиталовата си база и осигуряване на ликвидност, но оставали уязвими към пазарните смущения. Сложният им бизнес модел затруднявал оценката на загубите, които могат да възникнат при неочаквано събитие.