Общините ще могат да получават кредити за пътна и образователна инфраструктура от фонд ФЛАГ дори и да не са спечелили европейско финансиране. Предвижда се тази възможност да бъде предоставена от началото на септември, съобщи директорът на фонда Емил Савов. В момента фондът финансира единствено проекти, които са спечелили финансиране от оперативните програми.

За да се възползват от новата възможност общините трябва да са написали добри европейски проекти, за които обаче на се стигнали пари по осите на програмите „Околна среда" и „Регионално развитие". Очаква се чрез подкрепата на фонда тези общини да могат да започнат реализацията на проекти на обща стойност над 200 млн. лв.

Експертите на фонда разработват и нов финансов инструмент, наречен рамково кредитно споразумение. То ще е достъпно до общини с добра кредитна история във фонда, които ще могат да получат един заем, но да го използват за реализацията на няколко проекти, финансирани с европейски средства. Очаква се от догодина ФЛАГ да работи и с проекти по Програмата за развитие на селските райони. В момента със средства от фонда се работи по проекти на обща стойност 340 млн. лв.

Днес в регионалното министерство бяха подписани стотният и сто и първият договор за финансиране с общините Белене и Пещера.

За миналата година печалбата на фонда е над 3 млн. лв. и почти толкова е тя за първите шест месеца на 2010 година. Фондът е внесъл дивидент на държавата в размер на 2 млн. лв.