ДПФ Доверие, ППФ Доверие и УПФ Доверие излязоха от Прайм Пропърти, съобщиха от дружеството със специална инвестиционна цел чрез сайта на Българската фондова борса /БФБ/.

Компанията е уведомена, че фондовете са продали дяловете си от, съответно,  6.79%, 6.8% и 6.92% от акциите на Прайм Пропърти.

Същевременно, от Делта Фуд ООД са придобили още 13.44% от акциите на Прайм Пропърти. Допреди това Делта Фуд притежаваше над 30 на сто от Прайм Пропърти

В края на миналата година Immoeast също продаде дела си от АДСИЦ-а в размер на 42%, като той беше купен именно от Делта Фуд и Глобал Турс.