„Предизвикателства и основни акценти в политиката на ГЕРБ в областта на отбраната" беше темата на среща-дискусия, която се проведе в Стара Загора. Тя е организирана от партията, а специални гости бяха ген. лейтенант Аньо Ангелов и Ангел Крумов, които са част от експертната комисията по отбрана към ГЕРБ. 

„Политиката на ГЕРБ в областта на отбраната се опира на няколко важни приоритета - членството на България в НАТО, активно участие в инициативите на Европейската народна партия (ЕНП), свързани с отбраната, и на единна стратегия за националната сигурност, която все още не е факт", каза генерал Ангелов и допълни: „Две правителства не можаха да приемат такава стратегия, не трябва да се допуска, че и ние ще започнем всичко от начало".

„Във фокуса на отбраната обаче трябва да бъде българската армия. Видът и инфраструктурата трябва да бъдат в центъра на вниманието на Министерството на отбраната. Сегашното министерство е претоварено с дейности - производствена дейност и покупко-продажби", каза още генерала. Според него се е получило объркване в системата за отбраната. „В новия закон има смехотворни тези, има нарушения на конституцията, ние смятаме да променим тези неща. Това е единствения закон, който е приет без финансова обосновка", каза още той.

ГЕРБ смята да премахне и политическите кабинети. ГЕРБ счита, че трябва да се въведе нова система на доброволен принцип, трябва да има курсове във висшите училища за военна подготовка, курсове за оцеляване в бедствена обстановка в училищата, предвиждат още от партия ГЕРБ. „Българските граждани трябва да знаят какви са задълженията им по време на война. В нашата програма сме заложили и бюджет. Ще трябва да направим ревизии на всички сделки в министерството на отбраната. Трябва категорично да се прекратят всички корупционни сделки, а такива има. Всички сделки трябва да бъдат поставени в един публичен регистър. Ако дадете възможност на ГЕРБ да управлява ще направим актуализация на бюджета, ще задължим министъра на отбраната да прави отчет на всяко тримесечие", обърна се към присъстващите генерала. 

„Членството на България в НАТО и ЕС е гарант за устойчивото развитие на българската нация, за надеждна защита на страната и интересите на българските граждани, за мира и стабилността на Балканите и в Черноморския регион. НАТО и ЕС не са алтернативи за решаването на проблемите на сигурността и отбраната, а са взаимно допълващи се структури", каза още генерал Ангелов.

Представителите на ГЕРБ декларираха още, че парията активно ще подкрепя инициативата на ЕНП за създаване на пакт за европейска сигурност и отбрана и на общи сили за отбрана на ЕС. Сред важните приоритети е постигане на ново качество на отбраната. Това би могло да стане само чрез провеждане на технически преглед на отбраната, актуализиране и съгласуване с главната квартира на НАТО на реалистични цели за въоръжение на военните сили и срокове за тяхното изпълнение в условията на рецесия.

Внасяне на необходимите промени в приетата непосредствено преди изборите Нормативна наредба на отбраната и въоръжените сили; усъвършенстване на програмното планиране и бюджетиране на отбраната на базата на необходимите отбранителни способности и периодичен отчет от изпълнението на програмите пред Народното събрание и българската общественост, са сред другите приоритети, записани в програмата. Друг приоритет е реорганизиране на системата за отбраната чрез освобождаване на администрацията на МО от търговски, брокерски, охранителни и други несвойствени действия и от управление на търговски дружества.

От ГЕРБ настояват за поетапно съкращаване на администрацията на МО до 2% от личния състав на въоръжените сили, коментира още Ангелов.

Увеличаване на оперативните способности на българската армия е третия важен приоритет според партия ГЕРБ. Сред действията за реализиране е поддържането в постоянна готовност за участие в мисии зад граница на сили от щатни разпределения на въоръжените сили.

В своята програма ГЕРБ акцентира и върху въвеждането на нови способи в кадровата политика и повишаване на социалния статут на военнослужещите. Според партията е необходимо да се възстанови и усъвършенства договорната система за служба във въоръжените сили в мирно време. Разширяване на диапазона от звания за войнишкия състав, въвеждане на междинна категория офицерски кандидат и ясни процедури за преминаване в по-висока категория са друга част от акцентите. „За издигане на социалния статус на военнослужещите е важно да се разшири оборотния фонд, чрез изграждането на нови оборудвани фамилни жилища във войсковите райони или в близост до тях и наемане на жилищни площи за сметка бюджета на министерството", допълни Ангелов.

Според ГЕРБ е задължително да се отдаде внимание и на пенсионерите от армията като им се осигури по-добър достъп до лечение и рехабилитация във военно-медицинските заведения.

Не на последно място ГЕРБ залага на въвеждането на нови структурни механизми за гарантиране на прозрачност, отчетност и ефективност на разходите за модернизация на въоръжените сили. Сред посочените действия за реализиране са приемане на проекти за модернизация, изискващи ресурси над определен със закон праг след решение на НС и постоянен контрол за тяхното изпълнение от комисията по отбрана. ГЕРБ предвижда още увеличаване на експертния съвет на Сметната палата за ефективен контрол за целесъобразността на разходите за отбрана, формиране на независима комисия за специални обществени поръчки и създаване на публичен регистър за тях за осигуряване на прозрачност на процедурите и равнопоставеност на кандидатите, преглед на сключените крупни сделки за доставка на въоръжение, техника и имущества, и провеждане на мерки за ограничаване на корупцията.