Драстично увеличение на глобите при изхвърляне на боклуци, извън обозначените за това места приеха народните представители при обсъждането на второ четене на промени в Закона за управление на отпадъците. Всеки, който изхвърли неправомерно отпадък, ще бъде глобен от 300 лева до 1000 лева. Същата глоба важи и за отпадъци, за които има специално обозначаване, че трябва да бъдат изхвърлени разделно, а не в общия боклук. При повторно нарушение глобите скачат двойно. Кмет, който не предприема действие за изграждане и закриване на депо за отпадъци, го заплашва персонална глоба от 20 хиляди лева, приеха още депутатите.  

С поправките се завишава контролът и се задължават търговците на батерии, акумулатори, нефтени продукти да имат и места, където да приемат използвани вече такива. В случай, че това не е осигурено глобата е до 10 хиляди лева, а при повторно нарушение санкцията скача двойно.

По отношение на батериите се подобряват текстовете, свързани с отговорностите и нещо, което в момента ние наблюдаваме, например търговските обекти, които продават батерии, са длъжни в бъдеще - това категорично е записано - да поставят контейнери или съответни съоръжения, в които да се изхвърлят от хората употребените батерии, за да не попадат в общия боклук и ако това не се случва, се предвиждат санкции. И малките батерии са опасен отпадък и не трябва да попадат в контейнерите за битов отпадък. В целия закон има санкции с различни размери за хората, които не събират разделно отпадъците, за които има създадени системи за разделно събиране - опаковки, батерии и така нататък, каза заместник-министърът на екологията Евдокия Манева. Глобите ще налагат общините и районните инспекции, обясни тя.

Имаме изисквания към организациите, които осигуряват разделно събиране на отпадъците, да предвиждат пропагандни кампании, да привличат медиите на своя страна, за да разпространяват тази информация, каза още Манева.

От 1400 лева  до 4000 лева е глобата за физически лица, които продават цветни метали на лице без лиценз да извършва търговия с тях.

До 100 хиляди лева пък е санкцията за юридически лица и еднолични търговци, които депозират отпадъци, но не прави отчисления за такса депониране.

С новите текстове ще се преразпредели и пазарът с разделното събиране и оползотворяване на отпадъците. Разрешителните на всички фирми, които се занимават с това, ще се анулират и те отново ще трябва да кандидатстват пред министерството за тях.