Гърция планира да пусне нова емисия облигации за поне 3 милиарда евро /4.2 милиарда долара/ с матуритет 5 или 10 години.

Припомняме, че през декември южната ни съседка продаде облигации за 2 милиарда евро, в опита си да покрие част от високия бюджетен дефицит.

Спирос Папаниколау от гръцката агенция за управление на държавния дълг е уточнил, че все още не са избрани банките посредници. Bloomberg