Първичното публично предлагане на производителя на капачки Херти АД ще започне на 25 януари. Минималната емисионна цена, по която ще се предлагат ценните книжа е 3.10 лв., Все още не е уточнен ценовият диапазон.

Цената на предлагането ще бъде обявена на 28 януари, а до пет работни дни след обявяването е срокът за плащане.

Съгласно проспекта, който беше одобрен през декември, а днес е публикуван в сайта на мениджъра по емисията Райфайзенбанк АД, дружеството ще предложи 3 млн. нови акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Компанията ще привлече минимум 9.3 млн. лв.

Също така в случай на голям интерес ще бъдат предложени допълнително 1.4 млн. ценни книжа, притежавани от настоящите собственици, а процедурата на предлагането ще бъде бук билдинг. 

Средствата, набрани чрез първичното публично предлагане, ще бъдат използвани за развитие на дъщерните дружества и за повишаване на производствения капацитет.

От проспекта на компанията става ясно, че тя планира инвестиции в размер на 25.895 млн. лв. В увеличаване на пазарният дял ще бъдат инвестирани 10.5 млн. лв., 10.6 млн. лв. ще са инвестициите за намаляване на себестойността и повишаване на производителността, малко над 2 млн. лв. ще бъдат вложени за развойна дейност, а 2.7 млн. лв. за опазване на околната среда и енергийна ефективност.

Херти АД е създадена през 1993 г. и има два завода за производство на капачки в Шумен и Плиска. Компания е най-големият производител на алуминиеви и пластмасови капачки за напитки в България с производствен капацитет 1.3 млрд. броя годишно.

За деветте месеца на миналата година в базата на компанията са вложени 4.2 млн. лв., а финансирането е със собствени средства и банкови заеми.

От проспеката на Херти АД става ясно, че 69% от продукцията е за алкохолната промишленост, за безалкохолни напитки са 16%, за вино - 9%, за фармацевтичната промишленост - 5% и 1% за зехтин.

През първото полугодие на миналата година страната ни има 13.7% дял в продажбите на дружеството, Русия и бивши съветски републики са с 42%, Европейският съюз и Турция - с 42.8%, а арабските страни - с 1.5%.

На 3 октомври миналата година Глобал Рейтингс АД присъди дългосрочен кредитен рейтинг АА- на Херти АД, което представлява гаранция за перспективността на компанията. Краткосрочният кредитен рейтинг на дружеството е а-1.

* Настоящият материал не е препоръка за покупка или продажба на акции