Александър Керезов е председател на Управителния съвет на Химимпорт АД. По темата за падащия пазар и ефекта му върху дружествата той добави интересен детайл. По негови наблюдения в момента тече преразпределяне на дяловете в дружествата, като големите играчи не намаляват участието си, а напротив.

 

Как в Химимпорт приемате спада в цената на акциите ви?

 

Знаете много добре, че падат репа. Много хора предпочитат да продадат на загуба, за да си покрият репо сделките, и така губят пакетите с акции, които са заложили като обезпечение по тези сделки.

 

Ако в щатите кихнат, ние хващаме пневмония.

 

На практика големите играчи не продават. Продават дребните инвеститори, които се поддават на паника. Би трябвало вече да са се убедили повече хора, че покупката на акции и дребните спекулации са за хора с по-силни нерви.

 

След като са репата, можем ли да очакваме, че съвсем скоро спадът ще спре?

 

Надявам се, въпреки че утре може някоя друга банка да потъне и ние пак да решим, че това е сигнал за продажби. Това е въпрос на лична преценка. Докато един човек не продаде или не купи нито има печалба, нито има загуба от това, че е инвестирал в акции. Въпросът е колко дълго може да си позволи да стои на дадена позиция. Тоест доколко средствата, които  е вложил, са негови собствени и му позволяват да стои на дълга позиция и да изчаква. Тези, които са търпеливи винаги в края на краищата са печелившата страна.

 

Доколко е критично в момента случващото се на БФБ?

 

Няма фалирала българска банка. Няма банка, която е инвестирала в американски ипотечни облигации. Следователно всяка една такава криза, която вилнее и се случва зад океана, не би следвало да влияе върху българския инвеститор.

 

Ще ви дам пример за нашето дружество. Тези, които са чуждестранни инвеститори в Химимпорт, по- големите от тях си запазват дела и дори в голяма степен го увеличават. Има и такива, които продават при падащ пазар и купуват на по-ниска цена. Това са спекулантите. Редица американски пенсионни схеми и фондове са си увеличили дела в дружеството. Има по-скоро някакво преразпределение.

 

Кой се възползва в момента от ниските цени и купува?

 

Могат да бъдат най-различни инвеститори, включително и дребни играчи, които инвестират собствени средства, не заемни.

 

А чужди играчи?

 

Със сигурност има  и такива. Възможно е да има доста голямо оттегляне на гръцки инвеститори и то не за друго, а защото подобна криза преживяха през 2001 година. Тогава дори хора са оставали на улицата, защото са залагали жилищата си.

 

Има ли кризисна точка, ниво на пазарната капитализация например, при което БФБ трябва да реагира и да предприеме спиране на търговията?

 

Това е въпрос на преценка на ръководството на БФБ.

 

Всяка една намеса на институции би била много крайна и би се изтълкувала като намеса по отношение свободата на пазара. Всеки си прави преценка за себе си.

 

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.