Трейс груп холд АД-Стара Загора (TRACE) реализира 173.68% възвръщаемост в първия ден на борсова търговия след IPO-то. Това е рекордна възвръщаемост при започване на вторична търговия с акции на компания, реализирала първично публично предлагане. Да припомним, че първото голямо IPO-това на Химимпорт АД постигна доходност от 34.75% в първия ден на борсова търговия. Висока бе доходността и при IPO-то на Корпоративна Търговска Банка, което донесе 31.57% на записалите акции в първия ден на борсова търговия на БФБ.

Трейс груп холд АД е пътно-инженерна компания като на БФБ компания с аналогична дейност е Холдинг Пътища. Пазарната капитализация, или цената на компанията оценена през текущите борсови котировки на Трейс груп холд АД надмина пазарната капитализация на Холдинг Пътища, което можем да окачествим като изненадващо

В първия ден на вторична търговия с акциите Трейс груп холд купувачите и продавачите бяха много напрегнати в първите минути на търговията. Търговията бе без обичайните ограничения от +/-30% за неофициален пазар, в резултат волатилността бе значителна. Сделки с акциите на Трейс Груп Холд АД се сключиха в диапазона 220.00-1000.00 лева за акция. Средната цена в сделките бе 302.42 лева за брой , при обем от 25 428 изтъргувани акции.

Любопитно бе, че търговската система на БФБ изпита проблеми днес и търговията бе преустановена за периода 09:47-10:25 часа. Не е ясно дали високата активност по позицията на Трейс груп холд беше причината затова.

* Този коментар е само и единствено с информационна цел и не представлява препоръка за покупки/продажби на ценни книжа. Възможно е авторът, както и други служители, и клиенти на ИП “Бул Тренд Брокеридж” да притежават ценни книжа на компаниите, обект на коментара.