Приходите на Холдинг Пътища за първите девет месеца на годината са достигнали 92.516 млн.лв, спрямо 42.883 млн.лв. за същия период на 2006г., сочат данните от Консолидирания отчет на холдинга. Печалбата на консолидирана база за деветмесечието е в размер на 16.719 млн.лв., спрямо 5.454 млн.лв. за същия период на миналата година. Активите на холдинга са се увеличили до 177.373 млн.лв. спрямо 117.780 млн.лв. за деветте месеца на миналата година.

На борсата акциите на Холдинг Пътища към 13.30ч се търгуваха при средна цена 33317.50 лв. за акция, като увеличението спрямо равнището от вчера е с 0.99%