Дневник

„Гриша Ганчев и КТБ ще инвестират в завод за автомобили”

Корпоративна търговска банка и Гриша Ганчев стават съдружници в новоучреденото дружество „Литекс моторс”. Банката ще запише 8% в него, съобщават от финансовата институция. Основен партньор и собственик в компанията ще бъде ловешкият бизнесмен Гриша Ганчев, без обаче да става ясно с кое от дружествата си ще участва той.

„Новият туристически сезон ще отрезви много от инвеститорите”

Това смята Малина Стратиева, изпълнителен директор на Слънчев бряг АД. Проблемите в курорта Слънчев бряг години наред остават едни и същи – строителството не спира, а тази антиреклама води до отлив на туристи. Според нея трябва да се реши дали Слънчев бряг ще се развива като град или курорт. Този летен сезон ще бъде напрегнат и труден, смята Малина Стратиева.

Стандарт

„Жеваго идва днес за Кремиковци”

Константин Жеваго идва днес за "Кремиковци". На 60-ия юбилей на ЦСКАофициално ще бъде обявено, че той е новият собственик на комбината.Тази мълва се носи из лондонското Сити, разказаха за "Стандарт"финансисти, следящи развитието на сделката за металургичния никомбинат. Вчера Александър Томов трябваше да се върне у нас отбританската столица заедно с украинския милиардер, но си изпусналсамолета. Шефът на комбината и на спортния клуб е там, за да се уреждатфинални подробности по сделката. Възможно било обаче да се водят и паралелни преговори с големия брат нанастоящия собственик Прамод Митал - Лакшми. Милиардерът не се е отказалот покупката на комбината. В петък той даже е внесъл офертата си за"Кремиковци" в "Мерил Линч", които бяха наети от малкия му брат законсултанти по продажбата.

„Европа ни подгони за данък върху дивидентите”

Брюксел стартира наказателна процедура за България заради облагането надивидентите, които родни компании получават от дружества от ЕС.Европейската комисия изпрати официално писмо с искане на информация отБългария във връзка с данъците върху тези дивиденти. Комисията епреценила, че у нас дивидентите от компании от ЕС или от Европейскатаасоциация за свободна търговия (ЕФТА) вероятно се облагат по-високо,отколкото дивидентите, получени от български компании. Изпращането написмото е първата стъпка в една наказателна процедура.

„Връщаме парите си в банките”

Българинът започна да връща спестяванията си в банките. След спада наборсите, който започна от октомври, много играчи се отказаха отпокупката на акции и отново заложиха на сигурността на трезорите. Товасочи анкета на Агенцията за икономически анализи и прогнози средфинансовите посредници в страната. Бързите печалби на фондовата борсапрез миналата година накараха много българи да вложат спестяванията сив акции и колективни инвестиционни схеми. Но от началото на 2008 г.борсата отбеляза голям спад. Индексът BG 40 падна от 516,47 в началотона януари на 318,41 в края на април. Това води до преоценка нарешенията на хората къде да вложат спестяванията си, сочи изследванетона АИАП. Въпреки това инвестиционните посредници остават оптимисти иочакват покачване на индексите SOFIX, BG 40 и BG REIT през следващитетри месеца. Наред със спада на борсата банките дават все по-атрактивни лихви подепозитите си в левове и евро.

Монитор

„М-Тел подготви старта на нови оператори в Сърбия и Македония”

Над 100 ИТ експерти на “Мобилтел” управляват проекти или поддържат системи, инсталирани в и за операторите на компанията майка - австрийската Mobilkom Аustria group. През последната година близо 80 от тях са били ангажирани с подготовката и стартирането на новите телекоми, които mag създаде в Сърбия (Vip Mobile) и Македония (Vip Operator), съобщиха от мобилния оператор, ръководен от Йозеф Винацер. Само в тези две държави, броят на проектите с експертно участие от страна на “Мобилтел” са 33.

„Как ипотечната криза ще се отрази на икономиката ни „

Световната финансова криза е предмет на множество коментари напоследък, тъй като се очаква тя да се отразява във все по-голяма степен върху развитието на международните пазари. Очакваното забавяне на растежа на основните икономики като Съединените щати и Еврозоната се разпространява и върху останалата част от света по линия на търговията и движението на капитали. Засилващата се интеграция на българската икономика с европейските обаче я прави по-уязвима към неблагоприятните развития в тях и поражда въпроси относно ефектите от текущата конюнктура. Когато растежът в икономиката е породен от нарастването на спестяванията, тогава той е устойчив. При съвременните условия обаче това не винаги се случва. Паричната система, доминирана от централните банки, позволява емисията на пари, които не са покрити със стоки и услуги и на практика се появяват от нищото. Предприемачите получават погрешни сигнали вследствие от по-високите цени в някои сектори, които са резултат от допълнителната ликвидност в икономиката. Първоначалният ефект е подобен на този при увеличаване на спестяванията, но по-дългосрочните последствия са различни.

Пари

„Туризмът расте и на БФБ”

27% е ръстът на приходите от продажби на туристическите компании, които са на Българската фондова борса за 2007 г. Едва 6% от общия оборот в отрасъла се пада на публични компании. На борсата присъстват по-голям брой компании от туризма в сравнение с другите отрасли, коментира за изданието Никола Цокев от ЕФГ Секюритис България. Въпреки това секторът не е добре представен на БФБ, смята той. Това се потвърждава и от сравнението между продажбите на целия туристически бранш с тези на компаниите, листнати на борсата.

Труд

„Брокери: доларът ще пада, банкери: няма!”

Щатският долар ще прекъсне низходящата тенденция срещу еврото и лева и ще възвърне малка част от стойността си до средата на годината. Това прогнозират представители на търговски банки в България. За разлика от банкерите, инвестиционните посредници са песимистично настроени спрямо американската валута и очакват спадът й да продължи.

24 часа

„Лихвата за заем ще се вдига, ако рискът е по-висок”

Това казва в интервю за изданието банкерът Момчил Андреев. Структуроопределящите банки са собственост на големи международни групи, които не са пряко засегнати от кризата и продължават да работят активно, а търсенето на финансови услуги остава стабилно. Така той отговаря на въпрос дали ще се стигне до фалити на банки у нас.