Най-вероятният сценарий за развитието на българската икономика оттук нататък е т. нар. реалистичен вариант, при който дъното на рецесията ще бъде достигнато през второто-третото тримесечие на 2009 г., а от второто тримесечие на 2010 г. може да започне бавно възстановяване, смятат икономическите експерти, изготвили доклада за президента. Зад тази теза застават и повечето национални и международни анализатори.

Инвестиции
Експертите коментират, че това ще доведе и до някои основни промени в икономическата среда. Прогнозата им е за свиване на всички компоненти на търсенето, като най-силно то ще бъде при вътрешните и външните инвестиции - над 50% на годишна база през 2009 г. и първата половина на 2010 г. Най-значителни спадове са отчетени през ноември 2008 г., както и февруари и април 2009 г.

Тенденции
Спадът на бюджетните приходи ще индуцира и свиване на разходите, т.е. ще се ограничи възможността на правителството за стимулиране на икономиката, отчитат анализаторите. Прогнозата им е през втората половина на 2009 г. данъчните приходи да се свият допълнително и на годишна база спадът да достигне 15-20%.

Бизнесът
Мрачна е и прогнозата за развитие на бизнеса, който ще бъде изправен пред ограничения на свободните ресурси и фалити заради проблема с междуфирмената задлъжнялост. Все повече предприятия ще се насочат и ще станат зависими от държавна подкрепа, включително чрез еврофондове, или ще преминат в сивата икономика, за да запазят равнището си на печалба. Това ще увеличи риска от корупционен натиск, констатират експертите. Социалните последици от кризата ще се проявят с най-голяма сила от един до три месеца по-късно, т.е. през следващата зима.