Парите се върнаха на Българска фондова борса. Въпреки, че днес започна IPO-то на Агрия Груп Холдинг АД, инвеститорите обърнаха поглед и към познатите им вече компании. Цената на книжата на повечето водещи позиции значително се повиши, като това доведе и до покачване на индексите.

SOFIX се покачи с 2.14% до 1 710.34 пункта. BG-40 прибави значителните 3.57 % до 528.60 пункта. Примера на ветераните последваха BGREIT и BGTR30, като първият нарасна с 0.40% до 101.32, а вторият - с 1.75% до 1 096.90 пункта.

Книжата на Българо-Американската кредитна банка АД поскъпнаха с 6.52% до 72.67 лева за лот при изтъргувани 5408 ценни книги. Над 144 хиляди акции на Индустриален холдинг България АД бяха прехвърлени по време на днешната сесия. Пазарната капитализация на дружеството нарасна с 3.28%, а средната цена достигна до 11.34 лева. Интерес към книжата на холдинга имаше и на блоков пазар, където в четири сделки бяха изтъргувани общо 500 акци, като за 125 от тях бе платена цена от 11.35 лева.

Сред печелившите се наредиха и книжата на Монбат АД като средната им цена прибави 3.35% до 30.85 лева. С по над 2 % се покачи пазарната капитализация и на Химимпорт АД, Топливо АД, Спарки Елтос АД, Петрол АД и Оргахим АД.

Собствеността на над 21хил. акции на Първа инвестиционна банка АД беше сменена по време на днешната сесия. Средната цена достигна 11.82 лв., което е покачване с 3.87% спрямо вчера.

След добрия финансов отчет, който представи днес ТК- Холд АД, дружеството записа покачване в цената с 26.31% до 7.25 лева средна цена за акция при изтъргувани 17 656 лота.

Интересна беше търговията с книжата на Холдинг Пътища АД и Мостстрой АД, като книжата на последното прибавиха 7.19% към стойността си до 2 427.19 лева, а тези на холдинга - 0.37% до 35 962.69 лева.