Заявките за одобрение на ипотеки в САЩ през миналата седмица се понижават – за четвърти пореден път. Индексът на Асоциацията на ипотечните банкери /MBA/, за който се счита, че има сравнително слаб ефект върху пазара, се е понижил с 0.8% за седмицата завършила на 24 септември.

Въпреки че лихвите по ипотечните заеми в САЩ са рекордно ниски, сравнително по-малко домакинства са се решили да се обвържат с нов жилищен кредит. Нормата на рефинансиране се понижава най-чувствително.

Bloomberg коментира, че спадът на стойността на жилищата, съчетан с безработица на 26 годишен връх и по-стриктни кредитни стандарти, надали ще позволи бързо покачване в търсенето на жилища.

Без ръст на заетостта не може да се очаква бум в кредитния и имотния сектор – което оказва вторичен ефект върху по-широки сфери на икономиката.

Миналата седмица статистиката показа, че продажбите на готови жилища в САЩ през август са най-слабите за последните 10 години. А продажбите на нови жилища са най-слабите, откакто се водят изчисления, тоест от 1963 г.

Наистина, цената на жилищата през юли се покачва с 3.2% на годишна база, но този тем п се оказва недостатъчен.

В индекса на MBA, рефинансирането се понижава с 1.6%, докато индексът на покупките се покачва с 2.4%.

Статистика за средния размер на лихвите се води от 1990 г. Оттогава досега пазарът в САЩ не е видял по-евтини ипотеки. Средно 4.38% лихва има да плаща домакинството, което е теглило ипотека с 30 годишен период. 15 годишната ипотека е с лихва 3.77%.

Броят на сключените нови ипотеки рязко се понижи след 30 април, когато изтече срокът за кандидатстване за получаване на данъчен кредит от 8000 долара за купувачите на жилища. На 30 август правителството заяви, че планира спасителна програма за безработни, които са изправени пред опасността да загубят жилищата си поради забавени ипотеки.