По повод последните данни за промишленото производство в България, според които то постепенно отчита ръст на месечна база, от Националния статистически институт припомниха, че за да се определи едно движение като тенденция са нужни поне 3-4 месеца.

През октомври и ноември се наблюдава обръщане на спада, но все още не сме сигурни за това, дали имаме тенденция, защото увеличаване на продукцията има само в два месеца, посочи посочи Мариана Коцева, председател на НСИ.

Тя вметна за данните, които сочат увеличаване на промишлената продукция, че става въпрос за преработващата промишленост като цяло, както и за някои нейни подотрасли – химическа промишленост, машиностроене, текстил, отрасли, които са експортно ориентирани.

Това са първите два месеца, в които след негативната поредица от октомври 2008 г. се забелязват първи симпотоми на подобряване на производството. Следващите данни за декември ще излязат през февруари, но и това не е гаранция за излизане от кризата, защото все още няма яснота каква ще е тя V или W. Самите анализатори в Европа все още коментират, дали след лекото повдигане отново няма да има нов спад. Този въпрос не е само български, но и европейски, а още по-важното е как излизаме от кризата, допълни Коцева.

И ако при промишленото произвоство данните показват известно съживяване, то при строителството продължава трайната тенденция на свиване. Тя се изразява във финансови затруднения, намален обем на производството, на освобождаване на работна ръка, там няма даже и симптоми на пречупване, посочи председателят на НСИ.