ING обяви, че ще раздели напълно банковите от застрахователните си операции като част от стратегията на групата и като логична следваща стъпка в програмата Back to Basics. Това ще стане през следващите четири години посредством отделяне в самостоятелна компания на всички застрахователни операции /включително и бизнеса по управление на инвестиции/.

Днес ние обявяваме обширен пакет от действия, които взети заедно, осигуряват ясен план за справяне с несигурността, в резултат на икономическата криза и ще отбележат началото на нова ера за ING, каза Ян Хомен, главен изпълнителен директор на ING. Преди малко повече от година ING започна да изпитва директното въздействие на финансовата криза, което доведе до двукратно използване на правителствена помощ с цел засилване на капиталовата позиция и за смекчаване на рисковете. През последните шест месеца ние работихме неуморно както вътрешно в ING, така и с холандското правителство и с Европейската комисия, допълни той. Целта ни беше изработването на план, който да ни помогне да се разплатим с холандската държава, да отговорим на изискванията на Европейската комисия за лоялност на конкуренцията и да се фокусираме върху бизнеса и върху това, което има най-голямо значение за нашите клиенти, каза Хомен.

По-рано тази година ING анонсира програмата си Back to Basics, която се изразява в модернизиране на компанията, намаляване на риска и разходите и подобряване на капиталовата адекватност. Както беше обявено, банковата дейност на ING ще бъде базирана на утвърдени силни страни като акумулиране на спестявания, лидерство в дистрибуцията, ясни и разбираеми продукти и силен маркетинг. Банката ще се фокусира приоритетно върху Европа и ще предприема избирателно възможности за растеж другаде. Застрахователният бизнес ще бъде фокусиран върху дългосрочната лидерска позиция в предоставянето на животозастрахователни и пенсионноосигурителни услуги. Бизнесът ще бъде управляван регионално, като ключови звена ще бъдат операциите в Бенелюкс, САЩ, Централна и Източна Европа, Латинска Америка и Азия.

Основна цел на програмата Back to Basics беше намаляване сложността на операциите чрез разделяне управлението на банковия и застрахователния бизнес под общата шапка на Групата. Преговорите с Европейската комисия относно плана за реструктуриране послужиха като катализатор за ускоряване на стратегическото решение да се разделят банкирането и застраховането. Тези преговори бяха финализирани и официално одобрение на плана за преструктуриране се очаква преди извънредното общо събрание на акционерите на 25-ти ноември 2009 г.

От ING обявиха предварителни и неодитирани резултати за третото тримесечие на 2009 г. ING очаква да публикува нетна печалба от около 750 млн. евро за тримесечието в сравнение с 229 млн. евро през второто тримесечие на 2009 г. Чистият резултат след продажбата на бизнес единици се очаква да бъде 500 млн. евро за третото тримесечие  или средно по 0.24 евро на акция. 

Базирайки се на предварителните цифри, нетната печалба на банковия бизнес е приблизително 250 млн. евро за третото тримесечие. Причината за резултатите са стабилните приходи от лихви в сравнение с второто тримесечие на 2009 г.  и по-ниските разходи подкрепени от програми за задържане на разходите и извънредни приходи. Повечето от преоценените дългови ценни книжа на Групата както и отрицателните преоценки от инвестиции в недвижимости са отразени в баланса на банката.

Базирайки се на предварителните данни, ING Застраховане се очаква да обяви нетна печалба от 500 млн. евро за третото тримесечие. Резултатите бяха повлияни от позитивните пазарни въздействия,  в това число извънредни приходи от акции и дългови ценни книжа и благоприятни пазарни преоценки. Оперативните разходи в ING Застраховане бяха стабилни в сравнение с второто тримесечие.

Отделянето в самостоятелна компания на операциите по застраховане и управление на активи от банковите ще се извърши в течение на определен период от време, като трябва да приключи до 2013 г. Един от начините, по които може да се случи това, е чрез продажбата на акции под формата на едно или повече първични публични предлагания. Този подход бе приложен от ING по отношение на застрахователния бизнес в Канада, където компанията първоначално продаде 30 процентен дял през 2004 г., а по-късно, през 2009 г., продаде всички останали акции.