Шесторно нарастване на печалбата и двукратно увеличение на активите отчете за 2007 година Инвестбанк АД. От 530 млн. лв. за 2006 година, активите на финансовата институция са скочили на 1.085 млрд. лв., а от 1.7 млн. лв. за 2006 година, нетната печалбата достига до 10.5 млн. лв. за 2007 година.

Само за първото тримесечие на настоящата година ръководството на банката пресмята 6 млн. лв. нетна печалба и прогнозира минимум 20 млн. лв. чиста печалба в края на 2008-ма.

За това има ли връщане към депозитите, заради кризата на финансовите пазари и какво е състоянието на банковата система, DarikFinance.bg разговаря с Владимир Владимиров, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на Инвестбанк АД.

Господин Владимиров, на какво се дължат постигнатите толкова добри резултати за банката през миналата година?

Като главна причина за успехите на банката трябва да посоча подкрепата от страна на основните акционери. През 2007 година те увеличаваха на два пъти капитала на банката. На 1 януари акционерният капитал бе 32 млн. лв. В края на месец септември той бе увеличен и стана 62 млн. лв. и отново през декември. Така  към 31 декември 2007 година размерът му е 70 млн. лв.

Друг фактор, който допринесе за добрите резултати, са служителите на банката – техния професионализъм и високото им чувство за отговорност при изпълнението на поставените задачи.
Не на последно място бих посочил и Управителния съвет, който съумя да създаде ефективна организация за постигането на утвърдените в плана на банката цели.

Нарасна ли депозитната база, размерът на раздадените кредити ?

Депозитната база е основата, върху която се развива една финансово кредитна институция. Ние имаме над 300 хил. клиенти, чрез които успяхме да привлечем значителни ресурси и да осигурим добър потенциал за развитието на банката.

Кредитният портфейл също нарасна значително, но въпреки това е в рамките на нормалното. Малко под 50% от активите на банката са в кредити, което е показателно за стратегията ни да бъдем консервативни в кредитирането. Не е случаен фактът, че над 95% от кредитният ни портфейл е съставен от редовни кредити.

През 2007 година увеличихме и клоновата си мрежа с нови 15 клона и офиси. Към края на годината банката работи със 130 клонове и офиси. Практически клоновата ни мрежа обхваща равномерно цялата територия на България. 

Има ли вероятност да не проведете IPO-то, за което имате одобрен проспект от КФН, до края на годината?

Ние можем във всеки миг да станем публична компания, но всички знаете какъв е пазарът в момента. При този развой на събитията банката не би могла да получи една реална оценка. Ако кризата не отшуми и положителният тренд на борсата не бъде очевиден, ние няма да качим банката на БФБ. Имаме и други варианти за увеличаването на капитала. Единият от тях отново е свързан с капиталовата подкрепа, която биха могли да осигурят основните ни акционери и по-конкретно Феста холдинг. Другият е свързан с използването на печалбите, които банката реализира.

За 2008 година предвиждаме печалбата на банката да надмине 20 млн. лв. Това е сериозна сума, с която акционерите биха могли да подкрепят капитала.

Има ли връщане към депозитите не само за Инвестбанк АД, но и за банковия сектор като цяло?

Много логично е при кризи на капиталовите пазари фирмите и гражданите да търсят по-стабилни места за финансовите си средства, а тези места са банките.

Свидетели сме на срива на акциите на Българската фондова борса. Това е отражение на световната криза на капиталовите пазари. Всички знаем, че акциите на търгуваните на БФБ компании се сринаха с 40-50%. Всички притежатели на ценни книжа, а това са банки, фондове, фирми, граждани в момента имат финансови дупки. Това означава нарушаване на техните баланси, което рано или късно ще проличи.

Естествената реакция на хората е да отидат в банките и да вложат наличните си пари под формата на депозити. Логиката на това поведение е свързана с факта, че в момента банковата система е най-стабилната в икономиката на България. Това е вид защита за фирмите и гражданите. Истинската защита от кризата обаче трябва да се търси в осъществяването на комплекс от мероприятия, целящи повишаване ефективността на икономиката, при това с участието на държавата.

Едно от тези мероприятия е свързано с извършването на промени във функционирането на Фонда за гарантиране на влоговете. В момента той действа по една абсолютно нелогична и бих казал вредна за развитието на банките схема. Вноските, които правят банките в този фонд, намаляват ликвидността им и практически представлява един допълнителен данък за тях.

По мое мнение трябва да бъде разгледан и въпросът за увеличаването на ликвидността на банките. Няма да е зле, ако се внесе за разглеждане въпрос, свързан с намаляването на задължителните безлихвени минимални резерви, които банките държат в БНБ. За да не бъде поставен толкова елементарно този въпрос, аз бих искал да кажа, че едно евентуално разглеждане на намаляването на задължителните минимални резерви трябва непременно да бъде свързано с поставянето на регламенти за облекчаване на кредитирането на реалната икономика и поставяне на регламенти за силно намаляване на потребителското кредитиране, което е най-рисковият фактор в момента.

Когато липсва ликвидност, не би следвало да се мисли за увеличаване на тези резерви, а трябва да се мисли точно в обратната посока. Единственият изход от евентуална криза трябва да се търси в ефективно действащата икономика. Ние в момента, разбира се, не говорим за криза, а за превантивни мерки, които трябва да бъдат предприети с категоричното участие на държавата.

Какво според вас е необходимо да се промени по отношение на Фонда за гарантиране на влоговете?

Този фонд трябва да съществува, но трябва да се променят регламентите му. Трябва да има други гаранции освен паричните средства, които да са инструменти на този фонд. Но в момента, в който се намира света, да се отделя ликвидност, за да се осигури стабилност на банковата система просто звучи абсурдно.... ама направете един анализ за това как започна кризата в САЩ. Тя започна като ликвидна криза, криза, породена от липсата на пари! Тук не трябва да се допуска такова нещо. А Фондът за гарантиране на влоговете отнема ликвидност.

Към настоящия момент, въпреки проблемите които имат американските и западноевропейските банки, банковата система в България се справя много добре. Страната ни обаче не може да изгради защитна страна пред тежката криза, в която се намира света сега. Първите симптоми вече проличаха и тук в България. Вследствие на изтеглянето на някои инвеститори от България се появи недостиг на ресрус. Това повиши лихвите по депозитите и естествената реакция на банките беше повишаване на лихвите по кредитите.

Освен това банките започнаха доста по-сериозно да оценяват кредитополучателите и има едно затягане на кредитирането. То пък неминуемо ще се отрази върху развитието на икономиката. По мое мнение през 2008 година икономиката на България ще забави своето развитие, а това ще даде отражение във всички сфери.

Не е случаен и призивът на управляващия директор на Международния валутен фонд Доминик Строс-Кан, който апелира към правителствата да окажат помощ на борсите и на банковата система. Призивът му е много категоричен, това да стане дори и с държавни средства. Изключително важно е това и би следвало да се има предвид.

Закъсняваме ли в предприемането на действия срещу кризата?

Аз мисля, че закъсняваме, защото не виждам да се работи по антикризисни програми. Но в същото време не бих казал, че у нас ще се разрази толкова дълбока криза. Причината е, че нашият пазар се развива предимно заради вътрешни потребности от развитие, и не дотолкова заради външните пазари. Тук нещата са били с много ниска база и пазарът има потребност от развитие, затова сме относително независими и темпът на развитие ще продължи, макар и не както досега.

Въпреки връщането към депозитите, оптимистични ли са прогнозите ви, че банковият сектор ще регистрира същите ръстове както през 2007 година?

През 2007 година целият банков сектор показа едно изключително развитие. То не може да бъде спряно, защото действат и инерционни сили. Поради тези причини, които изложих - затягане на кредитирането, ще има намаляване на ръста на развитие и през втората половина на годината това ще бъде видяно. Намаляването на темповете ще подейства оздравително на системата. Банковата система в България е достатъчно зряла, за да си направи изводи от сегашната криза и за да предприеме превантивни мерки срещу нея.

*Материалът не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.